Avtal klart – nu väntar lokala lönesamtal

Avtal klart - nu väntar lokala utvecklingssamtal

Klart med avtal och start för utvecklingssamtal. De kommunala tjänstemannafacken Vision och Akademikerförbundet SSR har gjort upp med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett nytt löneavtal. Det innebär en löneökning på 2,6 procent för140 000 kommun- och landstingsanställda. Inom de båda fackförbunden ryms många olika yrkesgrupper, allt från chefer till socialsekreterare och ingenjörer, som nu kan se fram emot att få mer pengar i plånboken. Men lönepåslaget fördelas lokalt i utvecklingssamtal. Det är ingen individgaranti, utan ett lägstaavtal för grupperna. Facken hade yrkat på 3,6 procent men nådde inte ända fram. Men de är ändå nöjda. Avtalet löper på elva månader.

Det här avtalet är minst lika bra som de övriga på arbetsmarknaden. Sedan har man haft andra frågor som lyfts fram. Utgångspunkten har varit att utveckla individens inflytande och där har man nu hittat lösningar om mer flexibilitet, exempelvis när det gäller ersättning vid föräldraledighet. En av de viktigaste frågorna för Vision och Akademikerförbundet SSR under förhandlingarna har varit att bryta de strukturella löneskillnaderna. Det handlar om de som arbetar i kvinnodominerade branscher. Men där har man inte kunnat enas med SKL.

Från arbetsgivaren är man nöjd med uppgörelsen. Man sluter ett avtal med löneökningar i nivåer med rådande riktmärke i denna avtalsrörelse, vilket vi är nöjda med uppger SKL:s förhandlingsdelegation. SKL ska tillsammans med motparterna undersöka förutsättningarna för att nå längre avtal utan centralt fastställda nivåer, heter det i pressmeddelandet. I löneavtalet har arbetsgivarnas möjligheter till lokal lönebildning genom utvecklingssamtal lyfts fram ytterligare. Det är positivt både för arbetsgivarna och deras medarbetare. Lönesättningen bör i största möjliga mån ske lokalt, baserat på verksamhetens prioriteringar och medarbetarens insats.

Utvecklingssamtal lönar sig, särskilt för kvinnor. Saco-ekonomerna Håkan Regner och Lena Granqvist har studerat 160 000 akademikers lönebildning från 2010. 74 procent har haft lönesamtal. 2002 var den siffran 60 procent. Män som haft lönesamtal hade i genomsnitt 0,6 procent högre lön 2010 än män som inte haft det. Kvinnor som haft utvecklingssamtal hade 1,9 procent högre lön än de som inte haft det. Räknat på en snittlön på 37 000 kronor tjänar kvinnor som haft utvecklingssamtal cirka 8 000 kronor mer per år än de som inte haft det.

Avtal nu

Avtal

Posted in Arbetsrätt