Beskrivning av vår kurs i arbetsrätt

Målgrupp för vår kurs i arbetsrätt

vår kurs i arbetsrätt för cheferVår kurs i arbetsrätt i Stockholm är en dag lång och ger dig som har ansvar för personal en snabb överblick över arbetsrättens snåriga område. Kursen vänder sig till är någon form av chef, till exempel verksamhetschef eller enhetschef. Du kan även vara medarbetare med personalansvar, personalhandläggare eller personalchef. Under kursdagen får du lära dig basen i arbetsrätten och ökar dina kunskaper om lagar och regler som gäller inom området. Om du vill öka din trygghetskänsla när du får frågor som rör personalen, då är detta kursen du ska gå.

Kursens övergripande mål

Vår kurs har som målsättning att förmedla relevanta kunskaper för dig som chef, inom arbetsrättens område. Den går inte in för djupt i detaljer, utan ger dig väl avvägd information för dig som chef. Målet är att ge dig de lärdomar du behöver för att kunna hantera anställningsvillkoren på ett korrekt sätt. Till dessa grundkunskaper hör att känna till vad som gäller kring anställningsavtal. Du lär dig om dess utformning och att ange rätt anställningsform. Andra saker som du blir undervisad om är när du får omplacera personal, hur du gör vid uppsägningar och att hantera svåra avsked.

Kursinnehåll

Innehållet i vår kurs i arbetsrätt är grundläggande och passar därför för alla, även om du är nybörjare på arbetsrätt. Innehållet kan sammanfattas i följande punkter:

  • Bakgrunden till arbetsrätten
  • Vilka lagar reglerar arbetsrätten?
  • Står allt i lagen eller finns principer att följa?
  • Förstå den juridiska innebörden av att ha anställda; avtal, typ av anställning, kollektivavtal eller inte
  • Anställningens upphörande
  • Sysselsättningsgrad och hyvling
  • Avsked kontra uppsägning
  • Nya LAS – vad är nytt?
  • När kommer de nya reglera att börja gälla?

Få svar på dina frågor och funderingar

Självklart kan du ställa frågor genom hela kursen. Kursen i arbetsrätt avslutas även med en allmän frågestund, där du kan ta upp sådant som du kommit på. Efter denna kursdag kommer du att ha kunskaper för att kunna sköta personalfrågorna på ett korrekt och juridiskt riktigt sätt. Efter kursen kommer du att  kunna svara på medarbetarnas frågor, vilket ytterligare kommer att förstärka ditt förtroendekapital.

Utbildade chefer kan arbetsrätt

Väl utbildade chefer, som kan arbetsrätt och som gör rätt gentemot sin personal, kommer att utstråla säkerhet och pondus. Det skapar trygghet i organisationen när cheferna har rätt kunskaper inom arbetsrättsområdet. Ni behöver inte lägga onödig tid och ansträngning på att rätta saker i efterhand. Chefer som har ett stort förtroende bland medarbetarna gör dessutom ett bättre jobb. Med lärdomar i arbetsrätt kommer säkerhet i ledarskapet. Utbildade chefer förstår varför arbetsrätten är nödvändig för att arbetslivet ska fungera optimalt.