Beskrivning av vår kurs för nya chefer

Målgrupp för vår utbildning

vår kurs i arbetsrätt för cheferAtt lära sig arbetsrätt för nya chefer kan ta lång tid. Ett alternativ är att gå vår utbildning Ny som chef. Där ingår arbetsrätten som en naturlig del och du lär dig de viktigaste grunderna. Kursen vänder sig till dig som är någon form av chef, till exempel gruppchef, verksamhetschef eller enhetschef. Du kan även vara medarbetare med personalansvar, personalhandläggare eller personalchef. Under kursdagen får du lära dig basen i ledarskap och arbetsrätt och ökar dina kunskaper om lagar och regler som gäller inom området. Om du vill öka din trygghetskänsla när du får frågor som rör personalen, då är detta utbildningen du ska gå.

Kursens övergripande mål

Vår kurs har som målsättning att förmedla relevanta kunskaper för dig som chef, inom såväl ledarskap som arbetsrättens område. Den går inte in för djupt i detaljer, utan ger dig väl avvägd information för dig som chef. Målet är att ge dig de lärdomar du behöver för att kunna hantera anställningsvillkoren på ett korrekt sätt. Till dessa grundkunskaper hör att känna till vad som gäller kring anställningsavtal. Du lär dig om dess utformning och att ange rätt anställningsform. Andra saker som du blir undervisad om är när du får omplacera personal, hur du gör vid uppsägningar och att hantera svåra avsked.

Kursinnehåll

Innehållet i vår utbildning för nya chefer är grundläggande och passar därför för alla, även om du är nybörjare som chef. Innehållet om arbetsrätten kan sammanfattas i följande punkter:

    • Bakgrunden till arbetsrätten
    • Vilka lagar reglerar arbetsrätten?
    • Att ha anställda; avtal, typ av anställning, kollektivavtal eller inte
    • Nya LAS – vad är nytt?

Få svar på dina frågor och funderingar

Självklart kan du ställa frågor genom hela utbildningen. Kursen avslutas även med en allmän frågestund, där du kan ta upp sådant som du kommit på. Efter denna utbildningsdag kommer du att ha tillräckligt med kunskaper för att kunna sköta personalfrågorna på ett korrekt och juridiskt riktigt sätt. Efter kursen kommer du att  kunna svara på medarbetarnas frågor, vilket ytterligare kommer att förstärka ditt förtroendekapital.

Utbildade chefer kan arbetsrätt

Väl utbildade chefer, som kan arbetsrätt och som gör rätt gentemot sin personal, kommer att utstråla säkerhet och pondus. Det skapar trygghet i organisationen när cheferna har rätt kunskaper inom arbetsrättsområdet. Ni behöver inte lägga onödig tid och ansträngning på att rätta saker i efterhand. Chefer som har ett stort förtroende bland medarbetarna gör dessutom ett bättre jobb. Med lärdomar i arbetsrätt kommer säkerhet i ledarskapet. Utbildade chefer förstår varför arbetsrätten är nödvändig för att arbetslivet ska fungera optimalt.