Ledarskapsutbildning för nya chefer

Utbildning när du är ny i chefsrollen

Innehållet i vår ledarskapsutbildning Ny som chef är verkligen anpassat så att du som är ny i rollen ska få ut mesta möjliga av de två utbildningsdagarna. Utbildningsprogrammet innehåller alla delar som du har behov av i början av din tjänst. Du lär dig ledarskapet viktiga grunder, där arbetsrätt för nya chefer ingår som en viktig del. Detta måste du ha på plats för att kunna bygga vidare i kunskapstrappan. Du övar dig på att kommunicera rätt, rakt och tydligt. Dessa är viktiga färdigheter som du lär dig, eftersom du behöver kunna få din grupp med dig i det du vill åstadkomma.

Lärdomar om konflikter och coachning

Lärdomar om att ta hand om konflikter och osämja får du också under utbildningen. Kunskaper inom detta område är bra att få med sig, då osämja ofrånkomligen uppstår med jämna mellanrum. Coachning är ännu ett ledarskapsområde som du får kunskaper i. Att behärska coachning underlättar ditt arbete som ledare och gör att din personal kommer att trivas bättre och uträtta mer. Delegering är en konst, speciellt om du tidigare varit specialist och van att göra allt själv. Under en ledarskapsutbildning inser du att du inte kommer att ha tid att göra allt själv längre. Du måste lära dig att delegera för att få en dräglig tillvaro. Ofta är det en tröskel du måste över. När du väl passerat den och vågar lita på dina medarbetares förmågor blir delegering lättare.

Ledarskapsutbildning för nya chefer

En ledarskapsutbildning för nya chefer ska vara lönsam för företaget och ge moderna kunskaper. En bra utbildning borgar för att du får tillgång till verktyg, metoder och modeller som fungerar i praktiken och som du kan börja använda direkt när du kommer tillbaka till arbetsplatsen. När du går en utbildning i ledarskap hos oss på Hjärtum Utbildning får du kunskaper som är up-to-date och du får redskap som är anpassade efter dina behov som ledare. Du får med andra ord en utbildning som lönar sig.

Kunskaper för nya ledare

Våra utbildningar för nya ledare är speciellt uppbyggda för att passa dig som är ny i chefskarriären. De är intensiva och innehåller alla grundläggande byggstenar som utgör basen i ledarskapet. Du lär dig hur du går till väga för att skapa de bästa förutsättningar för att leda din grupp mot framgång, arbetsmotivation och resultat. Genom kommunikation, trovärdighet och tydliga spelregler får du med alla på tåget, utan att någon viker av på ett stickspår. Utöver att du lär dig om själva ledarskapet, får du även specialistkunskaper i till exempel arbetsrätt. Du kan även gå en kurs i arbetsrätt i Stockholm och enbart koncentrerar dig på arbetsrättsområdet.

En ledarskapsutbildning om gruppens potential

Att öka gruppens slumrande potential behandlas under en ledarskapsutbildning. Hur gör du för att verkligen leda en annan person? Hur skapar du det förtroende som krävs och hur får du modet du behöver? Genom att gå en kurs inom ledarskapsområdet får de ta del av vad du behöver vara medveten om för att lyckas. Du lär dig vad som ligger till grund för själva ledarskapet och hur du får med dig andra mot målet. Du lär dig om konflikthantering och att våga ta svåra samtal med personalen. Metoder för att kunna coacha både enskilda medarbetare och hela gruppen får du också. Vilken är din grupps potential och hur ska du kunna ta fram den?

Utbildning utvecklar dig som människa och ledare

Att lära sig om ledarskap genom en ledarskapsutbildning är att vidareutveckla sig till en ny nivå i karriären. Det handlar om att lära nytt och lära mer om att leda andra, om kommunikation, gruppers samverkan, individers påverkan mm mm. Även om du har arbetat en tid som ledare har du stor nytta av nya  och uppdaterade kunskaper. Stämmer t ex den vision av ditt ledarskap som du har satt upp med hur andra ser på dig? Stämmer ditt sätt att leda med vad som förväntas av dig? Fungerar ditt ledarskap på både 80-, 90- och 20-talister, eller behöver du uppdatera något? Släcker du många bränder i ditt dagliga ledarskap, snarare än att hitta nya lösningar?

Grundläggande kunskaper för nya chefer

Ibland är det bra att ställa sig lite obekväma frågor och försöka svara ärligt, även om det kan ta emot. Det gäller att kunna anpassa sig själv och sitt ledarskap efter tiden och situationen, utan att förlora arbetsglädje, motivation och målfokus. En grundläggande och bra ledarskapsutbildning för nya chefer hjälper dig att förstå vilka krafter som ligger bakom ett starkt och framgångsrikt ledarskap och visar hur du kan utveckla dina ledaregenskaper. som ny chef är det särskilt viktigt att så snart som möjligt starta din utvecklingsresa som ledare.