mar 29

Tjäna pengar på medicinska tester

Tjäna pengar på medicinska tester

Vi uppmärksammar artikel i Lokaltidningen Lund | Staffanstorp om att tjäna pengar publicerad 5 december, 2011 Rubriken lyder: Medicinska tester ett sätt för studenten att tjäna pengar – men att vara försöksperson innebär också ett visst risktagande. Artikeln lyder:

”Ett jobb vid sidan av studierna är det många studenter som önskar sig hett. Ett sätt att slippa ta en del av studielånet kan vara att ställa upp som försöksperson för medicinska tester. Att hjälpa till och prova nya läkemedel kan ge flera tusen i ersättning, men du måste också ge av din tid och vara beredd på vissa bieffekter.

Bakom en dörr med texten ”klinisk prövningsenhet” på, döljer sig ett flertal korridorer, sängplatser, kök och matrum och en massa medicinsk utrustning. Vi befinner oss på den avdelning på universitetssjukhuset i Lund där man utför medicinska tester på människor för att få reda på hur läkemedel på väg ut på marknaden påverkar oss.  – Vi är ett av flera tusen centra i världen, säger Åsa Håkansson, forskningssjuksköterska.

Först på djur På avdelningen utförs en del tester på uppdrag av sjukhusen, men de allra flesta är beställda av läkemedelsindustrin. – Efter man har testat en ny läkemedelskandidat på djur och ska testa substansen på människa för första gången måste detta ske på sjukhus säger Gertrud Lundkvist, enhetschef. Det man vill ha reda på är förstås hur preparatet påverkar människan och vilka bieffekter som uppstår vid olika doser. Man vill även veta vad som händer med preparatet i kroppen, hur det tas upp och utsöndras. Ibland söker man personer som har en viss sjukdom, som KOL, men ofta är det friska individer man behöver för att kunna genomföra testerna. Sina försökspersoner hittar avdelningen i sin databas, där över tusen personer har registrerat sig. Lättast att få vara med är det nog om du är man och helt frisk. Ibland har läkemedlet inte hunnit testas på honor i djurfasen och då får man inte pröva preparatet på kvinnor i tidiga studier.

Inga mediciner Vad menas då med frisk? Ja, du ska i vart fall inte ha några sjukdomar som du medicinerar för. Har du allergi kan du komma i fråga.  – Lite beror det på säsong och om du tar något läkemedel för din allergi, säger Andreas Björklund, forskningssjuksköterska. Är det mitt under pollensäsongen är det inte lämpligt att vara med i medicinska tester som pollenallergiker.  – Icke-rökare har också större chans att vara med, säger Gertrud Lundkvist. Det finns förstås andra tester, där man specifikt söker rökare, tillägger hon. Är du gravid eller ammar kommer du inte heller ifråga.

Koll på hälsan När försökspersonerna har sagt ja till att vara med i ett test och kallas in till sjukhuset får de först genomgå en hälsoundersökning.  – Det är en fördel det också, att man får en liten check på hälsan, säger Åsa Håkansson. Den större delen av försökspersonerna är studenter och det som lockar dem är förstås ersättningen. Ett test som innehåller en hälsoundersökning på en timme, en hel dag på avdelningen där försökspersonen tar ett läkemedel och sedan testas regelbundet och så ett uppföljande hälsobesök, ger en ersättning på cirka 2500 kronor. Ett något mer omfattande test, där personen måste återkomma en gång om dagen under några dagar ger kanske 3500.  Det finns också tester där en testprocedur upprepas flera gånger under ett par månader, vilket kan ge närmare 20 000 till den fattige studenten.

Räkna med biverkningar Men det handlar inte bara om lättförtjänta pengar. För vissa tester är försökspersonerna på avdelningen tre, fyra dagar i sträck och får inte åka hem. Man sover på avdelningen, äter speciell kost och ställer upp på tester regelbundet. Dessutom ska man ofta vara fastande från kvällen innan testet tar sin början och får heller inte dricka alkohol och kaffe under en tid innan. Testerna utförs för att studera effekterna på människan – och det kan innebära biverkningar.  – En liten risk är det ju alltid och det ska man vara medveten om, säger Åsa Håkansson. För att vara helt på den säkra sidan ställer Läkemedelsverket och den regionala etikprövningsnämnden en rad krav på de avdelningar som gör testerna.  – Vi ska ha närhet till akutsjukvård och specialutbildad personal till exempel, säger Gertrud Lundkvist. Vi visas runt på avdelningen och berättar om hur det kan vara att bo några dagar på avdelningen och delta i tester.  – Jag tycker nog att de flesta är rätt positiva. Det kan vara maten i så fall, säger Andreas Björklund. Det är inte ovanligt att det är kompisgäng som är med i testerna tillsammans. – Det sprids på kurser och i korridorer, säger Åsa Håkansson. För den som är med i ett större test kan timmarna bli långa på avdelningen. Men det finns saker att sysselsätta sig med.  – Det finns spel och vi kan hyra filmer åt dem. Men många tar tillfället i akt att plugga, säger Åsa Håkansson.”

Många tjänar pengar och alla vill tjäna pengar. Vi delar den uppfattningen att alla måste få chansen att tjäna pengar på medicinska tester. Bra att det skapas extrajobb och studentjobb, för att så många som möjligt i samhället skall få möjlighet att tjäna pengar.

Tjäna extra pengar

Tjäna pengar