Utbildning i arbetsrätt för chefer

Chefsutbildning i arbetsrätt för nyblivna chefer

En utbildning i arbetsrätt för chefer brukar, förutom arbetsrätten, även  innehålla områden såsom grunderna i ledarskap och kommunikation i teori och praktik. Även konfliktstrategier, coachning och konsten att hålla bra medarbetarsamtal brukar ingå. Varje område är mycket viktigt, men först ska vi stanna ett ögonblick vid ett viktigt område, nämligen de lagar som reglerar arbetsrätten. Det faktum att du nu är på väg in i ett nytt kapitel i ditt yrkesliv medför krav på nya kunskaper, bland annat inom arbetsrätt. Gå en utbildning i arbetsrätt för nya chefer och lär dig om lagar och regler.

Red ut begreppen inom arbetsrätten under en utbildning

Att bli chef är ett stort kliv uppåt på karriärstegen och för många är det både ett efterlängtat och självklart steg. För andra kan det kännas mer tveksamt och då är det bra att ha rett ut alla begrepp inom det viktiga området arbetsrätt, innan du tillträder som chef. Steg 1 är då att gå en chefsutbildning, som innehåller ett avsnitt om arbetsrättsområdet. Utbildningen ger dig kunskaper och tid att reflektera över personalansvaret och dess innebörd. Du kommer till insikt om vad området innebär och hur mångfacetterat det är. Kanske har din roll tidigare varit en form av informell chef, vilken alla vänt sig till för att få ledning och råd. Då kan det kännas naturligt att anta titeln ”chef” men har du till fullo förstått vad du ger dig in på?

Lär dig vilket juridiskt ansvar du har

Det är en sak att vara arbetsledare och se till att andra gör det de ska, en helt annan att vara chef. Nu har du även ha det juridiska ansvaret för anställningsvillkor, förmåner, lönesättning mm. Under din utbildning i arbetsrätt för chefer belyser vi alla dessa delar och du får möjlighet att verkligen känna in både kraven och möjligheterna. För visst är det så att din nya titel öppnar nya dörrar för dig. Du blir medlem av en lednings- eller styrgrupp och du får fatta beslut som påverkar dina tidigare kollegor, vilka nu är dina anställda. Det kan upplevas som jobbigt att plötsligt ha den makten och du kan känna dig osäker i början. En utbildning i arbetsrätt ser till att du inte behöver tveka när det gäller personalfrågorna.

Regler vid avsked och permittering

Om du blir ny som chef i ett skede i verksamheten då stora förändringar sker, kan det bli extra tufft. Du kan hamna i den sitsen att du ska permittera eller säga upp dina forna arbetskamrater. Det här kan vara människor du jobbat nära och kanske även umgås med på fritiden. Din chefsutbildning gör dig uppmärksam på att du kan komma att ställas inför besvärliga beslut och vara tvungen att hålla svåra samtal. Då behöver du kunskaperna från en utbildning i arbetsrätt, så att du säger rätt. Förbered dig på att svåra samtal kan komma, så blir det lättare om och när det inträffar. Du kan även ”ärva” gamla ingrodda konflikter och osämjor, vilka du nu förväntas städa bort och lösa. Utan verktyg för hur du ska gå till väga blir det onödigt svårt.

Kunskaper för nya chefen

Om du på vägen mot att bli ny som chef stannar upp och tänker igenom vad rollen verkligen innebär är mycket vunnet. En chefsutbildning är ett sådant tillfälle att reflektera. Under utbildningen får du dessutom professionella råd och möjlighet att bolla med andra i samma situation som du själv. En ledarskapsutbildning för tar upp arbetsrätt ger dig helhetsbilden av vad det innebär att vara ledare. Utbildningen är även ett bra tillfälle att börja samla kontakter och komma med i värdefulla nätverk. Det både hjälper dig i din roll och kan även generera nya affärer. Kontakter kan du aldrig få för många av, det gäller särskilt när du är ny på din post. Var öppen för andras erfarenheter och dela med dig av dina egna, det tjänar du på.