Varför du borde lära dig arbetsrätt

Utbildning i arbetsrätt – varför då?

Arbetsrätt utbildning nya chefer
Ledarskapsutbildning tar upp arbetsrätt

Det är många typer av arbetspositioner som kräver ett kunnigt ledarskap. Men vilken kunskap och utbildning måste du ha i din nuvarande position när det kommer till olika avtal, till exempel om uppsägning och olika anställningsformer? Flera processer kommer att bli enklare om du slipper hyra in en tredje part med dessa kunskaper. Området vi talar om nu är arbetsrätt. Boka in dig på vår utbildning i chefskap som innehåller arbetsrätt för nya chefer och fyll på med viktiga kunskaper inom anställningsavtal, MBL, LAS, uppsägning, avsked med mera. Detta är en speciell slags ledarskapsutbildning för nya ledare och chefer, som även tar upp arbetsrättens område.

Utbilda dig i arbetsrätt

”Sist in ,först-ut – regeln” kanske är något du känner igen. Om inte är det dags att utbilda dig i arbetsrätt. Där lär du dig vem du måste du ta hänsyn till och varför i svårare situationer. Det är vid ekonomiska kriser, varsel och så vidare som ditt ledarskap verkligen blir prövat. De anställda måste kunna lita på dina kunskaper och beslut. Vid en eventuell granskning av dina beslut ska du inte behöva oroa dig, utan lugnt kunna slappna av och vara trygg i att du har handlat helt enligt lagarna. Om fallet skulle vara så, då vet vi att du kan din arbetsrätt.

Ledarskapsträning inom arbetsrättsområdet

Genom utbildning får du ledarskapsträning inom området arbetsrätt. Det är användbart för dig som chef, då du kommer att ställas inför flera jobbiga situationer. Även drogtester och diskriminering är något som faller inom arbetsrättsområdet. Det är inte lätt att sätta sig in i allt detta (och mycket mer!) på egen hand och att hyra in en jurist varje gång frågor av denna typ behöver svar är inte ekonomiskt försvarbart. Däremot skulle det passa sig att gå en utbildning i arbetsrätt. Där får du chansen att utveckla ditt ledarskap inom den juridiska biten. Denna typ av kompetens är användbar i alla möjliga typer av sammanhang även om du skulle byta karriärbana helt.  Vi rekommenderar att du letar efter ett utbildningscenter som har en företagsanpassad utbildning i detta område eftersom det är så pass brett. Då är det bättre att specificera sig i sina önskemål om vad man vill lära sig.