Arbetsrätt och förhandling för ledare

En utbildning om förhandling

Ledarskapsutbildning och förhandlingDu kan lära dig att förhandla genom att gå en utbildning som tar upp förhandlingstekniker. Där får du lära dig hur du förhandlar med största möjliga framgång. Att ha dessa kunskaper är värdefullt när du som chef förhandlar med din personal om löner, förmåner med mera. En utbildning i förhandlingsteknik ger många konkreta svar. Oavsett om du sitter på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan kan du lära dig att förbättra dina förhandlingsmetoder med framgång. Om du ökar din säkerhet och kunskap blir du mer målmedveten, och kan därmed uppnå bättre villkor. Komplettera med en utbildning där arbetsrätt för nya chefer ingår som en del.

Utbildning i Stockholm

Utbildning finns på många platser i landet, bland annat i Stockholm. Du kan skaffa dig en del kunskaper på egen hand, inte minst genom erfarenhet från olika tillfällen där du har suttit vid förhandlingsbordet. Men på en utbildning i förhandlingsteknik lär du dig att bli mer medveten. Inte bara om vad som händer i själva förhandlingarna, utan även om händelser runt omkring. Ju bättre du är på att tolka exempelvis kroppsspråk och minspel, desto bättre odds har du för att nå framgång. Det är viktigt att inte verka för angelägen, eftersom det oftast är mer framgångsrikt att använda ett lugnt sätt. En utbildning lär dig att ta tid på dig att både ställa frågor och lyssna av motpartens reaktioner.

Höj kompetensen med en kurs i förhandling

På en kompetenshöjande kurs i förhandlingsteknik lär du dig också hur viktigt det är att förbereda sig väl, exempelvis genom att analysera motpartens situation. Det är viktigt att du får kunskap om de juridiska aspekterna såväl som de ekonomiska. Att vara väl påläst om motpartens verksamhet är också nödvändigt för att få största möjliga framgång.
Oavsett om det gäller affärsförhandlingar vid exempelvis upphandlingar eller försäljning, eller om det handlar om en löneförhandling, finns det många gemensamma faktorer i en förhandlingssituation. Förutom förberedelserna handlar det också om flexibilitet och timing. När ska du driva på förhandlingen och när bör du avvakta och ligga lågt?

Lär dig metoder för att förhandla effektivt

En utbildning i förhandlingsteknik lär dig modeller och metoder för effektiv förhandling. Det är många affärsmässiga avväganden som måste göras, och konsekvenserna av både ens eget och motpartens agerande kan bli långtgående. Därför krävs det förmåga att fokusera och kommunicera för att nå största möjliga framgång. Användbara metoder för detta kan du lära dig under en kurs i förhandlingsteknik.