Lär dig förhandla med arbetsgivaren

Att förhandla med framgång är en konst

Kurs i arbetsrätt kan ta upp förhandlingNär du ska förhandla med arbetsgivaren om till exempel din lön är det några saker du bör tänka på. Börja gärna med att gå en utbildning som tar upp arbetsrätt för nya chefer. Där får du grunden för vad som gäller mellan dig och arbetsgivaren. Därefter blir det enklare att förhandla. Det första du får lära dig är att visserligen ska du försöka få igenom dina  krav, men försök se till att det inte sker på motpartens bekostnad. Alltför hård attityd kan vara till skada för er relation och därmed för det framtida samarbetet. Det leder inte till långsiktig framgång. Efter en optimal förhandling reser sig båda parter från bordet och känner sig som vinnare. Det gäller även om du själv egentligen rent objektivt kan ha fått ut mer av avtalet än motparten. Känslan ska vara win-win för både dig och arbetsgivaren.

Lär dig psykologin i förhandlingen

Det handlar alltså mycket om psykologi. Det kan ofta vara så att man behöver vara litet smartare än man verkar. Det handlar om en kombination av kreativitet och strategi. Här har man mycket stor nytta av en kurs i förhandlingsteknik. Den ökar din förståelse för processen som äger rum under ytan i varje förhandlingssituation. Du lär dig även konkreta metoder och tips som leder till större framgång.

Taktik är viktigt

Taktik är ett nyckelord i varje förhandlingssituation. När väljer man att vara framåt och när låter man motparten ha bollen? När är det läge att börja med ett mycket högt bud, för att motparten sedan ska bli mycket nöjd när man har sänkt det till den nivå som man själv egentligen bedömde som realistisk? Och när passar det bäst att vara mer rak och öppen, och lägga sin smarta teknik åt sidan för att skapa förtroende och sympati? Den sortens bedömningar behöver man kunna göra för att få framgång som förhandlare, och detta är kunskap som lärs ut i en kurs i förhandlingsteknik.

Blir medveten om förhandlingsprocessen

En kurs tar upp förhandlingsprocessenMan behöver bli så medveten som möjligt om förhandlingsprocessen, både medvetet och omedvetet, och hitta en taktik som ger framgång i varje enskild situation. Att lära känna både sig själv och sin motpart är ett viktigt led i detta arbete, och då handlar det delvis om rent psykologiska faktorer. Detta lär man sig på en kurs i förhandlingsteknik, och även nyttan av att analysera både sitt eget och motpartens faktiska förhandlingsläge – vem har den starkaste positionen, och vilka är parternas starkaste argument?

Hantera oväntade händelser

Under en kurs i förhandlingsteknik  lär du dig om att ha en mer objektiv positionsbestämning i förväg. Du lär dig även att förstå mer om hur situationen kan utveckla sig. Det sker ofta rent spontant, under förhandlingens gång. Mycket av händelseförloppet är svårt att planera i förväg. Man kan jämföra med ett schackparti där vissa förutsättningar är givna men där man ändå aldrig helt kan förutse motpartens drag.
Man behöver även få en överblick över olika förhandlingsstilar och när de passar bäst, vilket en kurs i förhandlingsteknik lär ut. Ju mer man förstår av motpartens position och även personliga styrka och svaghet, desto mer kan man anpassa sina metoder och argument efter detta, och vara mer pådrivande eller mer avvaktande, allt efter situationen.

Kom förberedd till förhandlingen

För att nå framgång vid en förhandling behöver man vara väl förberedd. De kunskaper man får på en kurs i förhandlingsteknik ger en ökad trygghet. Det i sin tur förbättrar självförtroendet och gör en mer avslappnad. Och en trygg och avslappnad förhandlare väcker alltid motpartens förtroende, och skapar därmed ett positivt förhandlingsklimat. Detta påverkar inte bara resultatet för stunden utan kan även förbättra kundrelationen och samarbetet på längre sikt.