Nya LAS-avtalet

Vad innebär det nya LAS-avtalet?

Kurs i arbetsrätt är en speciell typ av ledarskapsutbildningResultaten från LAS-förhandlingarna kommer snart att bli omsatta i nya LAS-avtalet. Dessa är förväntade att träda i kraft hösten 2022. Vilka förändringar som kommer de att innebära och hur kommer de att påverka framtidens arbetsmarknad? En del ser det som en bra och balanserad uppgörelse. Andra håller inte med om detta. Oavsett vad man tycker är det av intresse att lyfta upp några punkter som är särskilt bra att känna till. Kontentan är att avtalet är tänkt att skapa nya regler som ökar flexibiliteten för arbetsgivaren samtidigt som medarbetarnas ställning blir starkare. Hur går detta ihop? Vi ska titta lite närmare på förslaget som nu är under debatt. Om du behöver mer utförliga kunskaper rekommenderar vi vår kurs i arbetsrätt.

Sakliga skäl istället för saklig grund för uppsägning

I den nya lagtexten i nya LAS-avtalet om uppsägning är begreppet ”saklig grund” ersatt med ”sakliga skäl”. Det är en stor förändring och syftar till att göra det mer förutsägbart vad som ska räknas som sakligt skäl vid en uppsägning. Om det blir en tvist ska domstolen inte längre beakta till exempel vad den anställde har för intresse av att ha kvar anställningen. Vidare ska en omplacering inte behöva ske mer än en gång som huvudregel. Fokus kommer istället att ligga på brott mot anställningsavtal än medarbetarens personliga omständigheter. Milda åtgärder, till exempel tillsägelse, varning och omplacering innan uppsägningen måste arbetsgivaren fortfarande vidta. Skillnaden är att när arbetsgivaren gjort en uppsägning ska det inte vara avgörande hur anställningsbar en person är.

Anställningen under en tvist

Idag behåller medarbetaren sin anställning under tvistetiden vid en uppsägning som medarbetaren bestrider. Enligt de nya reglerna kommer anställningen inte att bestå under tvistetiden. Istället kan medarbetaren ansöka om a-kassa. Denne får även stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta är en viktig förändring för arbetsgivare, eftersom tvister kan vara mycket kostnadsdrivande, speciellt för mindre företag. En tvist kan pågå under lång tid och att då betala ut lön under tiden, fast man som arbetsgivare gjort rätt, är inte rättvist. Har arbetsgivaren däremot gjort fel påverkar det det allmänna skadeståndet så att det blir större.

Turordningsundantag i nya LAS-avtalet

De nya reglerna medför att alla företag kan undanta tre medarbetare från turordningsreglerna. Dessa medarbetare kan ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Företag med huvudavtal kommer att ha ännu fler möjligheter att göra undantag från turordningsreglerna. Gå gärna vår utbildning för som tar upp arbetsrätt för nya chefer och lär dig mer om LAS, turordning och de kommande nya reglerna.

Nya möjligheter till visstidsanställning

I det nya LAS-avtalet ersätts allmän visstidsanställning med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning. Det medför bland annat att anställningen övergår till tillsvidareanställning snabbare för den som varit visstidsanställd 12 månader under en femårsperiod. Tidigare var denna tidsperiod 24 månader. Många fackligt anslutna företag påverkas dock inte av denna förändring, eftersom deras avtal innehåller regler om visstidsanställningar som inte påverkas av ändrad lagstiftning.

Begränsade möjligheter till hyvling

När en medarbetare blir uppsagd måste arbetsgivaren följa Lagen om anställningsskydd. Hyvling innebär att arbetsgivare då kan ge de anställda färre arbetstimmar, istället för att säga upp. På detta sätt kan arbetsgivaren kringgå turordningsregler och uppsägningstid. Det nya förslaget innebär att när en arbetsgivare omorganiserar en driftsenhet, till exempel en fabrik, måste hyvling av arbetstid följa turordningsreglerna. Det poängteras dock i utredningen att heltid ska vara norm. Om en anställd tackar ja till erbjudandet om minskad arbetstid har denne en omställningsperiod som motsvarar uppsägningstiden, som längst tre månader.

Inhyrd personal ska erbjudas tillsvidareanställning

Om du är anställd på ett bemanningsföretag och har jobbat minst 24 månader under en period om 36 månader på samma ställe hos ett kundföretag, ska du erbjudas tillsvidareanställning hos kundföretaget. Du ska bli erbjuden samma sysselsättningsgrad. Som alternativ kan kundföretaget istället erbjuda ersättning som motsvarar två månadslöner. Om du inte antar erbjudandet kan uthyrningen fortsätta, men det är kundföretaget som måste se till att erbjudandet lämnas.

Fördelar med att boka en utbildning

Nya LAS innebär flera nyheter och som arbetsgivare är det din uppgift att känna till vad allt innebär. Som ledare för en verksamhet har du ofta ont om tid, varför en utbildning för nya chefer som inkluderar arbetsrätt är en genväg till kunskaperna. Om du har tid så gå en tvådagars utbildning, annars gå en endagsutbildning. Mindre tid än så är nästan bortkastat, då det är ett omfattande område att förstå. Du behöver även tid för att ställa frågor som direkt berör din verksamhet, och då är en endagsutbildning ett minimum.

När du går en utbildning som tar upp arbetsrättens regler och nyheter brukar du får flera aha-upplevelser. Plötsligt förstår du innebörden av olika lagar och även varför dessa är utformade som de är. Att själv läsa sig till innebörden i en lagtext är en utmaning. Gör det därför lätt för dig och spar både tid och energi genom att boka kursen du behöver i arbetsrätt.