Utbildning i arbetsrätt för ledare

Utbildning lär dig om varsel

Under en utbildning i arbetsrätt för nya ledare kan du stöta på uttrycket varsel. Varsel om uppsägning är ett begrepp vilket betyder att en arbetsgivare förvarnar sina anställda om en större mängd uppsägningar som kommer att ske inom företaget. En anmälan om varsel ska innehålla information om varför uppsägningarna äger rum. Det ska även tala om hur många anställda som blir uppsagda och inom vilka områden de verkar. Ytterligare information ska vara när uppsägningen kommer att ske samt vilka som blir berörda av uppsägningarna. Om högst 25 stycken anställda är drabbade ska arbetsgivaren lämna varsel minst två månader i förväg. Om det är 25-100 stycken är denna tid istället fyra månader. Under en utbildning i arbetsrätt för nya chefer lär du dig mer om varsel.

Utbildning om arbetsrätt för ledare

Under en utbildning som innehåller arbetsrätt för ledare lär du dig att varsel kan uppkomma av flera olika anledningar. En anställd kan bli varslad inför en uppsägning av personliga skäl eller ett avsked. Om det gäller personliga skäl är varseltiden minst två veckor, vid ett avsked är det istället minst en vecka som gäller.  Arbetsgivaren är enligt lagen om anställningsskydd skyldig att underrätta om uppsägning i god tid innan detta sker, varsel ska då lämnas både till den anställda samt dennes fackliga organisation. En överläggning kan då äga rum mellan facket och arbetsgivaren innan genomförande av uppsägning. Varsel som betyder underrättelse är ett väl känt begrepp inom området svensk arbetsrätt för chefer, vilket du lär dig om under en kurs i arbetsrätt.

Lär dig hantera uppsägning av personal

En annan anledning till varsel kan vara uppsägning av personal på grund av arbetsbrist. Om så är fallet är det Arbetsförmedlingen som ska bli underrättad om varsel innan uppsägningarna genomförs, både för att förbereda organisationen på att vissa åtgärder måste vidtas samt att de anställda blir förberedda på att en stor förändring är på gång. Denna process är oftast väldigt påfrestande för både de som drabbas av uppsägning men också för de anställda som är kvar på företaget. Därför ska arbetsgivaren göra en riskbedömning för ohälsa inför ett varsel. Denna bedömning ska resultera i en plan för hur omställningsarbetet ska se ut. En sådan kan du lära dig mer om under en utbildning i arbetsrätt för ledare.

En ledarskapsutbildning inklusive arbetsrätt

En ledarskapsutbildning innehåller ofta en programpunkt om svensk arbetsrätt. Detta är bra kunskaper för dig som ledare, speciellt om du är ny som chef. När du är nybliven chef är du också ny inom arbetsrättsområdet. Du vet oftast inte hur du skriver anställningsavtal eller sätter lön. Du behöver lära dig genom utbildning hur du förhandlar om förmåner, håller medarbetarsamtal och rekryterar. Kanske har du en personalavdelning att vända dig till för vägledning, men du behöver ha grundläggande kunskaper om lagar, regler och kollektivavtal för att uppfattas som trovärdig. När du sitter under medarbetarsamtalet måste du ha regelverket i ryggen för att kunna genomföra ett konstruktivt och givande samtal. Kunskaper borgar för att samtalet blir bra, både för dig och din medarbetare. Allt behöver du inte kunna, men tillräckligt för att utstråla säkerhet och lugn.