Chefsutbildning i affärsjuridik

Chefsutbildning i affärsjuridik

Arbetsrätt och affärsjuridik för ledarenJu högre upp i en organisation man arbetar, desto oftare behöver man troligen hantera juridiska frågor. Det kan handla om vardagliga saker som affärsavtal, offerter och anbud. Det kan även vara ärenden som rör uppköp/samgåenden eller tvistefrågor med leverantörer. En chefsutbildning med fokus på affärsjuridik ger en trygg grund att stå på.

Utbildning inom arbetsrättsområdet

Om man är företagsekonom har man sällan en hög och djupgående juridisk kompetens. Man skaffar sig vissa kunskaper i affärsjuridik efterhand som man stöter på ärenden. Då kan man tvingas lära sig mer genom att läsa in sig och/eller anlita en kollega eller konsult. En ledarskapsutbildning kan innebära en avsevärd kompetenshöjning i detta ämne. Därmed minskar risken för felsteg som kan bli både problematiska och kostsamma. Glöm inte bort viktiga juridiska spetskunskaper, bland annat inom arbetsrätten. Hjärtum Utbildning har en utbildning för dig som är ny i chefsrollen och den innehåller arbetsrätt för nya chefer. Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper som du behöver inom området.

Lär dig terminologin under en utbildning för chefer

Och när det gäller affärsjuridik böjar det redan med själva terminologin, som man måste förstå och även kunna använda själv på ett relevant och obehindrat sätt. Kommunicerar man via e-post, kan man alltid kolla upp begreppen innan man svarar, men sitter man i möte eller telefon kan man hamna i besvärliga situationer om man inte är påläst när det gäller affärsjuridik, och juridiska detaljer kan komma upp oväntat i nästan vilken diskussion som helst inom arbetslivet. Som icke-jurist gör man därför klokt i att gå en chefsutbildning med fokus på detta viktiga ämne.

Få lärdomar som hjälper dig i ditt ledarskap

Det är viktigt att utstråla professionalism, för att bli tagen på allvar och även skapa trygghet hos motparten. Om du är utbildad och har skaffat dig relevanta lärdomar ser andra på dig med nya ögon. Om du har att göra med en motpart som har vässat sina argument, och för att vara konkurrenskraftig både som chef och som organisation kan det vara nödvändigt med kunskaper i affärsjuridik. Och på grund av de nya lagar som hela tiden tillkommer, är det viktigt att uppdatera sig på de områden som rör den egna verksamheten. Här kommer verkligen en utbildning i affärsjuridik för icke jurister väl till pass.