Chefsutbildning – arbetsrätt för chefer

Chefsutbildning inklusive arbetsrätt för chefer

chefsutbildning i arbetsrättArbetsrätt för chefer är mycket viktigt på alla större arbetsplatser. Den talar om vilka rättigheter och skyldigheter cheferna och de övriga högre tjänstemännen har. Den innehåller bland annat riktlinjer för hur kollektivavtalet ska utformas. Men den innehåller även riktlinjer för löner, arbetstider och ledighet samt rätt till ersättning för obekväm arbetstid med mera. Därför kan det vara viktigt att ha koll på vad arbetsrätten säger och hur den påverkar ens jobb och anställning. Det bör därför då ses till att det lärs ut om detta område till de som det berör. Du kan gå en chefsutbildning för att få kunskap inom området. Hjärtum Utbildning erbjuder utbildning i arbetsrätt för nya chefer, som en del av utbildningen Ny som chef. Den är grundläggande och ger de baskunskaper du som har personalansvar behöver.

Arbetsrätt lär dig om kollektivavtal

Det kan även vara bra att ha kollektivavtal på arbetsplatsen. Alla företag och verksamheter har inte det. Det kan då kännas som en osäkerhet bland personalen. Detta eftersom att det inte finns några bestämda regler för hur det praktiska runt om arbetet ska bedrivas. Ett sådant avtal kan underlätta för de anställda. De kan känna sig mer trygga och säkra på vilka rättigheter de har. Tryggheten ökar även för arbetsgivaren som då lättare får kontroll över vilka skyldigheter han eller hon har gentemot sin personal.  Därför är det viktigt att den chefsutbildning som du går lär dig mer om kollektivavtalens betydelse.

Välj utbildning som passar dig

När man väljer utbildning är det viktigt att se till att utbildningsarrangörens utbud innehållet kunskaper som är efterfrågade. Hjärtum Utbildning erbjuder kurser inom ekonomi, ledarskap och även utbildningar för chefer. Väljer man oss är du säker på att få en utbildning av hög kvalitet. Så är du intresserad av en chefsutbildning, tveka inte att kontakta oss. Då ser du till att få grundläggande kunskaper inom de viktigaste områdena för chefer, bland annat arbetsrätt för chefer.