Kurs i arbetsrätt för nya chefer

Ny chef behöver kunskaper i arbetsrätt

Kurs i arbetsrätt är en slags ledarskapsutbildningEn chefsutbildning som även tar upp arbetsrätt för nya chefer hjälper dig att få kontroll över de viktiga personalfrågorna. Som nybliven chef upptäcker man snart att det finns massor av utmaningar, inte minst när det gäller att fokusera på resultaten samtidigt som på personalfrågorna inom gruppen. Med tiden vänjer man sig ju vid rollen och med ledarskapsutbildning och ledarskapsträning går processen lättare. Det är mycket användbart med de tips du kan få under en utbildning för chefer. Oavsett om man har suttit i sin chefsposition ett tag eller är nybliven chef, så kommer det ständigt nya utmaningar. Det kan därför vara bra att även hämta stöd i en ledarskapsutbildning. Det ger perspektiv på yrkesrollen, praktiska tips och det senaste inom forskning om intressanta områden som rör ledarskapsutveckling.

Ledarskap och arbetsrätt

Att vara ledare innebär framför allt att leda sin grupp mot de mål som man satt upp. Men det innebär även krav på att vara uppdaterad med gällande lagar och regler. Därför behöver den nya chefen gå en kurs i arbetsrätt, för att vara säker på att göra rätt gentemot sin personal. Mycket nytt händer för närvarande inom området. En uppdatering av LAS är på gång att bli införd och som chefer behöver du uppdatera dig. Om du ska gå en ledarskapsutbildning, se till att den även innehåller ett avsnitt om arbetsrätt.

Lär dig ta ansvar för gruppen

Som chef och ledare kan det vara lätt att fokusera för mycket på sig själv i stället för på medarbetarna och relationerna till dessa. Detta leder till bister i samarbetet och ert teamwork blir lidande. När man leder andra människor, och särskilt när man är ny som chef, bör man ständigt analysera sitt beteende. Ett sätt är att regelbundet boka in sig på en utbildning för nya chefer. Under en sådan lär du dig att ta ansvar för gruppen och du övar upp förmågan att fungera i grupp. Komplettera även med en kurs i arbetsrätt, för att känna dig trygg i att du svarar på rätt sätt på personalfrågorna. Viktiga verktyg för detta finns att hämta i en relevant utbildning i arbetsrätt.

Kommunikation och arbetsrätt

Att förbättra kommunikationen inom gruppen och därmed främja ett öppet diskussionsklimat är ett viktigt medel för chefen. Det underlättar också samtalen du måste ha som berör arbetsrättsområdet. En kurs i arbetsrätt visar på vikten av att kommunicera på rätt sätt. Som nybliven chef kan du lära dig att hitta konkreta lösningar genom att utbilda dig. Du kan också titta på hur avdelningsmöten och andra diskussionsforum hittills har fungerat. Hur ofta har man haft dem och vilken typ av frågor har behandlats? En utbildning i chefskap tar upp kommunikationsformer och gruppdynamik. En sådan utbildning är därför bra att gå före en kurs i arbetsrätt, för att få en bra bas att utgå från. Om du som nybliven chef kanske saknar utbildning på det området är kunskaper om sådana verktyg och metoder oumbärliga.

Skaffa kompetens om arbetsrätt genom chefsutbildning

Kanske arbetsrätten inte är det första du som ny chef tänker på när du bokar in dig på din första chefsutbildning. Ofta ingår dock detta ämne som en del av utbildningen. Detta är bra för dig som ny chef, eftersom arbetsrättsfrågorna kommer att hamna på ditt bord förr eller senare. En viktig uppgift som ny som chef handlar om att ta tillvara energin och kompetensen inom varje individ. Det tillför mycket för gruppen, som i bästa fall kan prestera resultat som är mycket större än summan av individerna. Det ger med andra ord synergieffekter. Då gäller det att inte låta konflikter under ytan stjäla energi. En kurs i arbetsrätt reder ut vilket ansvar du har för arbetsmiljön och lär dig vad du måste vara uppmärksam på.

Lär dig ta hand om konflikter

En utbildning för nya chefer lär också ut hur man blir uppmärksam på konflikter inom teamet. Den ger metoder för att hantera dessa på ett konstruktivt sätt, utan att personlig prestige sätter hinder i vägen. Och just att ta sig an sina uppgifter som nybliven chef på ett prestigelöst sätt är en nyckel till framgång. Detta gäller även arbetsrättsområdet. Om du saknar tillräckliga kunskaper, erkänn det och boka in dig på en kurs i arbetsrätt. Färska kunskaper i arbetsrätt i kombination med tydligt ledarskap är ett vinnande recept. Genom att du har goda kunskaper slipper ni lägga tid på onödiga diskussioner och kan koncentrerar er på era arbetsuppgifter. Därmed frigör du tid för dina anställda och hela gruppen kommer att prestera bättre. Detta i sin tur leder till bättre samarbete och ökad tilltro till dig som ledare.