Ledarskap för ny chef

Ledarskap för ny chef

Ledarskap och arbetsrätt för nya cheferNär du är ny chef är en utbildning i ledarskap en god investering för dig. Begreppet ledarskap definieras som, ur ett organisatoriskt synsätt, ett speciellt beteende vilket människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Som chef är detta något du måste lära dig kunna behärska. Att gå en kurs i ledarskap för ny chef kan vara det som gör skillnaden för dig i din än så länge främmande yrkesroll. Om du dessutom lär dig arbetsrätt för nya chefer får du en komplett grund inför din nya karriär.

Kunskaper bra för karriären som chef

Ett chefs- och ledarskap har olika innebörd och det måste du vara medveten om när du vill ha en långvarig karriär som chef. Det finns flera alternativ för dig som ny chef när det kommer till utbildningar i ledarskap. Hjärtum Utbildning har kurser och utbildningar inom ämnet som kommer att ta dig till en högre nivå i ditt chefskap. Med mer kunskap och kompetens i området får du den grund som gör att du kan utveckla ett gott ledarskap med stora framgångar.

Få modet att leda

En utbildning i ledarskap för ny chef kommer göra dig mer modig i ditt ledarskap. Du får en säkerhet som får dig att sticka ut bland mängden. Du har nu chansen att bli den bästa ledaren du kan bli, det är bara du som sätter gränserna. Allt börjar med mod och en utbildning inom ledarskap.

Kurs i arbetsrätt för nya chefer

Ny chef behöver kunskaper i arbetsrätt

Kurs i arbetsrätt är en slags ledarskapsutbildningEn chefsutbildning som även tar upp arbetsrätt för nya chefer hjälper dig att få kontroll över de viktiga personalfrågorna. Som nybliven chef upptäcker man snart att det finns massor av utmaningar, inte minst när det gäller att fokusera på resultaten samtidigt som på personalfrågorna inom gruppen. Med tiden vänjer man sig ju vid rollen och med ledarskapsutbildning och ledarskapsträning går processen lättare. Det är mycket användbart med de tips du kan få under en utbildning för chefer. Oavsett om man har suttit i sin chefsposition ett tag eller är nybliven chef, så kommer det ständigt nya utmaningar. Det kan därför vara bra att även hämta stöd i en ledarskapsutbildning. Det ger perspektiv på yrkesrollen, praktiska tips och det senaste inom forskning om intressanta områden som rör ledarskapsutveckling.

Ledarskap och arbetsrätt

Att vara ledare innebär framför allt att leda sin grupp mot de mål som man satt upp. Men det innebär även krav på att vara uppdaterad med gällande lagar och regler. Därför behöver den nya chefen gå en kurs i arbetsrätt, för att vara säker på att göra rätt gentemot sin personal. Mycket nytt händer för närvarande inom området. En uppdatering av LAS är på gång att bli införd och som chefer behöver du uppdatera dig. Om du ska gå en ledarskapsutbildning, se till att den även innehåller ett avsnitt om arbetsrätt.

Lär dig ta ansvar för gruppen

Som chef och ledare kan det vara lätt att fokusera för mycket på sig själv i stället för på medarbetarna och relationerna till dessa. Detta leder till bister i samarbetet och ert teamwork blir lidande. När man leder andra människor, och särskilt när man är ny som chef, bör man ständigt analysera sitt beteende. Ett sätt är att regelbundet boka in sig på en utbildning för nya chefer. Under en sådan lär du dig att ta ansvar för gruppen och du övar upp förmågan att fungera i grupp. Komplettera även med en kurs i arbetsrätt, för att känna dig trygg i att du svarar på rätt sätt på personalfrågorna. Viktiga verktyg för detta finns att hämta i en relevant utbildning i arbetsrätt.

Kommunikation och arbetsrätt

Att förbättra kommunikationen inom gruppen och därmed främja ett öppet diskussionsklimat är ett viktigt medel för chefen. Det underlättar också samtalen du måste ha som berör arbetsrättsområdet. En kurs i arbetsrätt visar på vikten av att kommunicera på rätt sätt. Som nybliven chef kan du lära dig att hitta konkreta lösningar genom att utbilda dig. Du kan också titta på hur avdelningsmöten och andra diskussionsforum hittills har fungerat. Hur ofta har man haft dem och vilken typ av frågor har behandlats? En utbildning i chefskap tar upp kommunikationsformer och gruppdynamik. En sådan utbildning är därför bra att gå före en kurs i arbetsrätt, för att få en bra bas att utgå från. Om du som nybliven chef kanske saknar utbildning på det området är kunskaper om sådana verktyg och metoder oumbärliga.

Skaffa kompetens om arbetsrätt genom chefsutbildning

Kanske arbetsrätten inte är det första du som ny chef tänker på när du bokar in dig på din första chefsutbildning. Ofta ingår dock detta ämne som en del av utbildningen. Detta är bra för dig som ny chef, eftersom arbetsrättsfrågorna kommer att hamna på ditt bord förr eller senare. En viktig uppgift som ny som chef handlar om att ta tillvara energin och kompetensen inom varje individ. Det tillför mycket för gruppen, som i bästa fall kan prestera resultat som är mycket större än summan av individerna. Det ger med andra ord synergieffekter. Då gäller det att inte låta konflikter under ytan stjäla energi. En kurs i arbetsrätt reder ut vilket ansvar du har för arbetsmiljön och lär dig vad du måste vara uppmärksam på.

Lär dig ta hand om konflikter

En utbildning för nya chefer lär också ut hur man blir uppmärksam på konflikter inom teamet. Den ger metoder för att hantera dessa på ett konstruktivt sätt, utan att personlig prestige sätter hinder i vägen. Och just att ta sig an sina uppgifter som nybliven chef på ett prestigelöst sätt är en nyckel till framgång. Detta gäller även arbetsrättsområdet. Om du saknar tillräckliga kunskaper, erkänn det och boka in dig på en kurs i arbetsrätt. Färska kunskaper i arbetsrätt i kombination med tydligt ledarskap är ett vinnande recept. Genom att du har goda kunskaper slipper ni lägga tid på onödiga diskussioner och kan koncentrerar er på era arbetsuppgifter. Därmed frigör du tid för dina anställda och hela gruppen kommer att prestera bättre. Detta i sin tur leder till bättre samarbete och ökad tilltro till dig som ledare.

Ny som chef

Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ledarskapsutbildning för nya cheferDet kan vara svårt att välja rätt ledarskapsutbildning när du är ny som chef. Det finns många utbildningsföretag och alla kan se bra ut, på ytan. Det är först när du tittar lite närmare på till exempel innehåll, upplägg och recensioner som du får en bra bild av kvaliteten på utbildningen. När du har blivit chef har du oftast svårt att få tid till att sätta dig in i ett program i detalj. Om du väljer ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning kan du vara säker på att få en utbildning som utvecklar ditt ledarskap. Här ger vi lite tips och råd till hur du kan tänka kring ditt val av utbildning.

Vad vill du främst lära dig?

Ta dig en ordentlig funderare på vilka kunskaper du först och främst har behov av att fylla på kunskapsbanken med. Ledarskapsområdet är brett och innefattar en mängd olika inriktningar. Se till att den ledarskapsutbildning du väljer har det fokus som du söker. Självklart ska utbildningen vända sig till dig som är ny som chef, men även här finns olika vägval. Det finns utbildningar som t ex fokuserar på: coachning, grupputveckling, att leda chefer, att hålla medarbetarsamtal mm. Oftast har du behov av en bred ledarskapsutbildning när du är ny som chef. Se då till att utbildningen verkligen tar upp många områden; från att leda andra till grunderna i konflikthantering. Det kan även vara bra att skaffa sig baskunskaper inom arbetsrättsområdet. Hjärtum Utbildning har en chefsutbildning som bland annat innehåller arbetsrätt för nya chefer. Den tar upp alla grunder du behöver för att kunna hantera personalfrågor på rätt sätt.

Målgruppen för utbildningen

Varje ledarskapsutbildning ska visa några rader om vilka som är den avsedda målgruppen. Det är viktigt att du kontrollerar detta, så att de andra som går utbildningen är på ungefär samma nivå som du. Det blir mycket bättre diskussioner då. Sedan blir ju förstås inriktningen på utbildningen annorlunda, beroende på om målgruppen är för dig som är ny som chef eller för dig som är erfaren, vilket gör att denna punkt är mycket bra att kolla upp.

Utbildningens innehåll

Det är inte ovanligt att vissa delar i en utbildning är bekanta för dig. Du kanske redan har hållit ett medarbetarsamtal, eller varit del i en konflikt. Notera dessa bekanta delar i utbildningens innehåll som du känner igen, och försök tänka ut några situationer som du kan ta med dig som exempel under utbildningen. Det kommer att vara en stor hjälp för dig att utvecklas vidare inom just dessa områden. De delar som du inte känner igen och som är helt nya för dig kommer du att behöva var extra vaken på. Var beredd på att lyssna extra intensivt och tveka inte att ställa frågor om något känns vagt eller svårt att förstå.

Ledarskapsutbildning och dess dokumentation

Hur hanterar utbildaren kursdokumentationen? Får ni ta del av den i förväg eller får ni se den först när ni är på plats? Här gör arrangörerna lite olika, men vi brukar se till att mejla ut dokumentationen i förväg, så att du har en chans att bläddra igenom den. Det brukar vara uppskattat och blir en bra förberedelse inför din ledarskapsutbildning.

Gå utbildningen IRL eller online

Vill du helst gå ledarskapsutbildningen på plats i utbildningslokalen, eller fungerar det att vara med på distans? Ibland har du inget val. Vid sjukdomssymptom måste du stanna hemma och vara med på distans, men om du kan välja, vilket väljer du? Vad skulle ge dig allra mest? För många är en utbildning en investering i både pengar och tid, så det är klokt att ta sig en funderare på vilket alternativ som du föredrar. Ibland kan det vara bättre att skjuta på utbildningen tills du kan gå den IRL.

Tidigare kursdeltagare säger

Att läsa vad tidigare kursdeltagare tyckte om en ledarskapsutbildning är rena rama guldgruvan. De utbildningar som har många fina recensioner är de som är bäst. Så enkelt är det bara. Läs därför igenom vad deltagarna tyckte och titta gärna på deras titlar, om det finns angivet. Det ger en god indikation på målgruppen som har valt utbildningen.