Boka utbildning för nya chefer

Välkommen att boka utbildning för nya chefer

Boka utbildning för nya cheferVår utbildning för nya chefer är en grundutbildning där du får baskunskaper i både chefskap och arbetsrätt för nya chefer. Med rätt kunskaper kan du enklare förstå och tillämpa lagstiftningen som gäller när du ansvarar för personal. Du lär dig att hantera olika ledarskapsfrågor och personalfrågor.  Utbildningen är praktisk och visar hur du omsätter teorier, modeller och lagstiftning i praktiken. Den den ger dig konkret kunskap i personalhantering – från ledning till coachning.

Utbildningsledare

Utbildningsledaren är mycket erfaren inom ledarskapsområdet och även inom arbetsrätten område. Han är mycket omtyckt och engagerad som utbildningsledare på Hjärtums utbildningar. Hos oss leder han utbildningarna Ny som chef steg 1 och 2 samt vår arbetsledarutbildning. Med båda fötterna på jorden och en sund inställning till ledarskap kommer han att ge dig användbara och moderna ledarskapskunskaper. Vi hoppas att du vill boka utbildning för nya chefer hos oss.

Arbetsrätt – navigering inom arbetsrättens områden

Idag är det vanligt att arbetsuppgifterna som chef även innefattar att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler. Det gäller även om du inte arbetar inom personalenheten. Befattningshavare på olika nivåer behöver grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område. Att gå en utbildning som även tar upp arbetsrätt är därför bra för alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor, t ex:

    • Personalansvarig, personalchef, personaldirektör
    • Personalman, personalhandläggare, personaladministratör, löneadministratör
    • Förhandlingschef, lönechef, vd
    • Driftchef, verksamhetschef, förvaltningschef, ny som chef

Arbetsrätt i praktiken

Du får konkret kunskap i personalhantering från anställning till avsked. Utbildningen för nya chefer är varvad med praktiska exempel på vardagliga situationer som du kan tänkas ställas inför. Kursen Ny som chef är precis vad den heter; ett verktyg för att navigera inom chefens olika områden, både gällande chefskapet och rollen som personalansvarig. Utbildningen stärker också deltagarna i rollen som arbetsgivare. Ett vidgat personligt och professionellt nätverk är en annan bonus som kursdeltagarna får med sig hem. Gå vår utbildning där arbetsrätt för nya chefer ingår och lär dig alla grunder som du behöver kunna.

Målgrupp för utbildningen för nya chefer

En utbildning för nya chefer vänder sig till dig som ska kliva på rollen som chef och personalansvarig. Eftersom du förr eller senare kommer att komma i kontakt med arbetsrättsliga frågor är det en bra kurs att gå. Kursen vänder sig till dig som är ny som personalansvarig, förhandlingschef, lönechef, driftschef, verksamhetschef, förvaltningschef, med flera.

Få kunskap om lagarna inom arbetsrätten

När du utbildar dig som ny i chefsrollen blir du medveten om din roll som arbetsgivare. Du inser att du till exempel behöver hålla dig à jour med LAS, eftersom vikten av att hantera lagen rätt är ovärderlig. Du måste kunna skriva korrekta anställningsavtal och använda rätt anställningsform. Vidare bör du veta när du får omplacera personal – besvärliga uppsägningar eller svåra avsked är inte heller en lätt match om du inte agerar juridiskt rätt. Felaktiga beslut är både tidskrävande och ofta mycket kostsamma för dig och ditt företag. Allt detta och mycket mera är viktig information som du måste känna till och som du kan utbilda dig inom.

Vidareutbilda dig i arbetsrätt

Alla som har personalansvar kommer i kontakt med frågor som rör arbetsrätt dagligen. Även om man har en gedigen utbildning inom Human Resources/HR eller personaladministration, kommer det ständigt nya lagar och bestämmelser, och nya tolkningar eller tillämpningar av de gamla. Man behöver alltså kontinuerligt uppdatera sina kunskaper inom arbetsrätt. Detta är inte minst viktigt för nya chefer. Kunskaper behövs för att kunna hantera personalfrågor i dagens föränderliga arbetsliv.

Ofta kan organisationsförändringar vara nödvändiga för att företaget ska överleva både finanskriser och hårdnande konkurrens. Och därmed följer ofta neddragningar i personalstyrkan, med både omplaceringar och rena uppsägningar, där det är otroligt viktigt att alla på personalavdelningen gedigna kunskaper om LAS, Lagen om anställningsskydd. Det är viktigt att få aktuell information i ämnet, eftersom nya ärenden som tas upp i AD, Arbetsdomstolen, kan ha en prejudicerande effekt och därmed förändra tolkningen och tillämpningen av denna ganska komplicerade lagstiftning. Kurs i arbetsrätt håller det uppdaterad om alla viktiga prejudikat.

Företagsanpassad utbildning i arbetsrätt

Men en kurs i arbetsrätt angår ju inte enbart personalavdelningen, eftersom personalförändringar hanteras av alla i arbetsledande funktion ända upp till bolagsledningen. Dessutom berörs naturligtvis alla som arbetar med löneadministration. I vissa situationer, exempelvis när man genomför en genomgripande omställning av hela verksamheten kan det vara befogat med en företagsanpassad utbildning i arbetsrätt som tar upp de specifika arbetsrättsliga konsekvenserna för det egna företaget. Här finns det naturligtvis en stor fördel i förhållande till behovet av sekretess, men även för att man kan fokusera på speciella behov hos företaget och den bransch där det är verksamt.

Boka utbildning för nya chefer

Förutom de lagar som berör avskedanden och omplaceringar, är det förstås lika viktigt att ha goda kunskaper om andra frågor inom arbetsrätt. Det kan exempelvis gälla anställningsprocessen, där man behöver känna till olika anställningsformer – tillsvidareanställning, visstidsanställning osv – och hur man skriver ett korrekt anställningsavtal utan att förbise viktiga detaljer.

I dagens arbetsliv är det viktigare än någonsin att kunna hantera ärenden som rör diskriminering på ett korrekt sätt. Integritetsfrågor, drogtester och distansarbete är andra exempel på dagsaktuella ämnen. Förhandlingsskyldighet enligt MBL, Medbestämmandelagen, spelar en central roll i svenskt arbetsliv och detta är därigenom ytterligare ett område där man kan behöva uppgradera sina kunskaper genom att gå en kurs för nya chefer där arbetsrätten ingår.

Lärdomar för ny som chef

Är man ny som chef är en kurs i arbetsrätt oumbärlig för att höja kompetensen på detta komplicerade område, och därmed även stärka självförtroendet. Detta genererar ökad trygghet både hos chefen och avdelningens personal. Kurs i arbetsrätt ger deltagarna utmärkta verktyg för att navigera i de olika avtalen, lagstiftning och rättspraxis. Den är brett upplagd, med tanke på att den ska passa för många olika personalkategorier, och varvar teori, exempelvis genomgång av lagar och bestämmelser, med praktiska exempel. I kursdokumentationen ingår även användbara dokumentmallar.

Boka utbildningen som tar upp arbetsrätten

Kunskaper som förmedlas under en utbildning för nya chefer är färskvara. Det tillkommer ständigt nya modeller och metoder samt ny lagstiftning på det arbetsrättsliga området. Om man inte skaffar sig aktuell kunskap riskerar man ständigt att begå misstag som kan bli mycket besvärliga att hantera, med oönskade följder både för personalen och företaget.

Välutbildad personal leder till ökad sammanhållning och stabilitet inom verksamheten. På så sätt skapas förutsättningar för en långsiktig utveckling, genom faser av både neddragningar och expansion, vilket bidrar till att säkra företagets överlevnad. Var steget före och boka utbildning för nya chefer i Stockholm, Göteborg eller Malmö.