Arbetsrätt mellan arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsrätt mellan arbetsgivare och arbetstagare

Det är många människor som inte är insatta i de lagar och regler som gäller på en arbetsplats. Att ha kunskap om arbetsrätt är inte bara viktigt för arbetsgivare utan allmänt att vara medveten om skyldigheterna och förväntningarna som finns på dig utan även rättigheterna du har vilket många företag tyvärr slarvar med. Om du är ny som chef kan det vara ett ypperligt tillfälle att fräscha upp minnet om vad det är som gäller. Ju mer information du har inom detta ämne desto rättvisare villkor kan du skapa på ditt företag och även uppmärksamma dina anställda att de kan påverka detta. Alla vill vi ju ha en bra arbetsplats och vi alla måste då också ta vårt ansvar och våga ifrågasätta hur den styrs.

Inom arbetsrätt ingår Arbetstidslagen som säger hur mycket och ofta man får arbeta under en period och hur lönen följer detta. Arbetstidens förläggning tar även den upp hur länge man får arbeta i sträck och hur mycket vila man har rätt till emellan arbetspass. Bestämmelser angående semester finns i Semesterlagen som tar upp dina rättigheter om när du får ta ut semester och hur många dagar du har rätt till. Arbetsmiljölagen, Arbetstagarens ansvar, Skyddsombud och Anställningsskydd samt Medbestämmandelagen är bara några få utvalda titlar vilka ingår i området. När du är ny som chef är detta något du verkligen ska lägga ner tid på att kunna utan och innan.

Uttrycket Arbetsrätt står alltså för den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. När du ny som chef kommunicerar med dina anställda visa då tydligt att ni kan diskutera öppet i denna fråga och att de har ditt förtroende till att vara med och skapa er gemensamma arbetsplats. Det är viktigt att alla känner att deras röst och åsikter räknas i ett större sammanhang och det kan du som chef visa dina anställda att du tar på allvar.

Arbetsrätt nu

Arbetsrätt

Posted in Arbetsrätt