Posts written by Admin

Chefsutbildning för nya chefer

Chefsutbildning för nya chefer Under en chefsutbildning för nya chefer pratas det mycket om kommunikation. Ledarskap är att kommunicera så därför är det viktigt att du har kunskap om ämnet och kan träna på att bli ännu bättre. Då du säkerligen kommer att uppleva att… Continue reading

Chefsutbildning i affärsjuridik

Chefsutbildning i affärsjuridik Ju högre upp i en organisation man arbetar, desto oftare behöver man troligen hantera juridiska frågor. Det kan handla om mer vardagliga saker som affärsavtal, offerter och anbud, men även ärenden som rör uppköp/samgåenden eller tvistefrågor med leverantörer. En chefsutbildning med fokus… Continue reading

Chefsutbildning – arbetsrätt för chefer

Chefsutbildning med fokus på arbetsrätt för chefer Arbetsrätt för chefer är mycket viktigt på alla större arbetsplatser. Den talar om vilka rättigheter och skyldigheter cheferna och de övriga högre tjänstemännen har. Den innehåller bland annat riktlinjer för hur kollektivavtalet ska utformas. Men den innehåller även… Continue reading

Ledarskapskurs i arbetsrätt

Ledarskapskurs i arbetsrätt underlättar det dagliga arbetet Det är många saker man som ledare måste ha koll på. Det mesta får man koll på om man läser en ledarskapskurs. Man bör då se till att den kursen lär ut om arbetsrätt. Det är nämligen en… Continue reading

Arbetsrätt mellan arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsrätt mellan arbetsgivare och arbetstagare Det är många människor som inte är insatta i de lagar och regler som gäller på en arbetsplats. Att ha kunskap om arbetsrätt är inte bara viktigt för arbetsgivare utan allmänt att vara medveten om skyldigheterna och förväntningarna som finns… Continue reading

Varför du borde lära dig arbetsrätt?

Utbildning i arbetsrätt – varför bör du lära dig det? Det är många typer av arbetspositioner som kräver ett kunnigt ledarskap. Men vilken kunskap och utbildning måste du ha i din nuvarande position när det kommer till olika avtal, till exempel om uppsägning och olika… Continue reading

Avtal klart – nu väntar lokala lönesamtal

Avtal klart – nu väntar lokala utvecklingssamtal Klart med avtal och start för utvecklingssamtal. De kommunala tjänstemannafacken Vision och Akademikerförbundet SSR har gjort upp med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett nytt löneavtal. Det innebär en löneökning på 2,6 procent för140 000 kommun- och… Continue reading