Chefsutbildning i affärsjuridik

Chefsutbildning i affärsjuridik

Ju högre upp i en organisation man arbetar, desto oftare behöver man troligen hantera juridiska frågor. Det kan handla om mer vardagliga saker som affärsavtal, offerter och anbud, men även ärenden som rör uppköp/samgåenden eller tvistefrågor med leverantörer. En chefsutbildning med fokus på affärsjuridik ger en trygg grund att stå på.

Om man är företagsekonom har man sällan en hög och djupgående juridisk kompetens, utan skaffar sig bara vissa kunskaper i affärsjuridik efterhand som man stöter på ärenden där man tvingas lära sig mer genom att läsa in sig och/eller anlita en kollega eller konsult. En chefsutbildning kan innebära en avsevärd kompetenshöjning i detta ämne och därmed minska risken för felsteg som kan bli både problematiska och kostsamma.

Och när det gäller affärsjuridik böjar det redan med själva terminologin, som man måste förstå och även kunna använda själv på ett relevant och obehindrat sätt. Kommunicerar man via e-post, kan man alltid kolla upp begreppen innan man svarar, men sitter man i möte eller telefon kan man hamna i besvärliga situationer om man inte är påläst när det gäller affärsjuridik, och juridiska detaljer kan komma upp oväntat i nästan vilken diskussion som helst inom arbetslivet. Som icke-jurist gör man därför klokt i att gå en chefsutbildning med fokus på detta viktiga ämne.

Det är viktigt att utstråla professionalism, för att bli tagen på allvar och även skapa trygghet hos motparten. Och kanske har man att göra med en motpart som har vässat sina argument, och för att vara konkurrenskraftig både som chef och som organisation kan det vara nödvändigt med kunskaper i affärsjuridik. Och på grund av de nya lagar som hela tiden tillkommer, är det viktigt att uppdatera sig på de områden som rör den egna verksamheten, och här kommer verkligen en chefsutbildning väl till pass.

Affärsjuridik nu

Affärsjuridik

Posted in Arbetsrätt