Category: Arbetsrätt

Ny som chef

Ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef Det kan vara svårt att välja rätt ledarskapsutbildning när du är ny som chef. Det finns många utbildningsföretag och alla kan se bra ut, på ytan. Det är först när du tittar lite närmare på t ex… Continue reading

Chefsutbildning för nya chefer

Chefsutbildning för nya chefer Under en ledarskapsutbildning för nya chefer pratas det mycket om kommunikation. Ledarskap är att kommunicera. Därför är det viktigt att du har kunskap om ämnet och kan träna på att bli ännu bättre. Säkerligen kommer du att uppleva att dina medarbetare… Continue reading

Chefsutbildning i affärsjuridik

Chefsutbildning i affärsjuridik Ju högre upp i en organisation man arbetar, desto oftare behöver man troligen hantera juridiska frågor. Det kan handla om mer vardagliga saker som affärsavtal, offerter och anbud, men även ärenden som rör uppköp/samgåenden eller tvistefrågor med leverantörer. En chefsutbildning med fokus… Continue reading

Chefsutbildning – arbetsrätt för chefer

Chefsutbildning med fokus på arbetsrätt för chefer Arbetsrätt för chefer är mycket viktigt på alla större arbetsplatser. Den talar om vilka rättigheter och skyldigheter cheferna och de övriga högre tjänstemännen har. Den innehåller bland annat riktlinjer för hur kollektivavtalet ska utformas. Men den innehåller även… Continue reading

Ledarskapskurs i arbetsrätt

Ledarskapskurs i arbetsrätt underlättar det dagliga arbetet Det är många saker man som ledare måste ha koll på. Det mesta får man koll på om man läser en ledarskapskurs. Man bör då se till att den kursen lär ut om arbetsrätt. Det är nämligen en… Continue reading

Arbetsrätt mellan arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsrätt mellan arbetsgivare och arbetstagare Det är många människor som inte är insatta i de lagar och regler som gäller på en arbetsplats. Att ha kunskap om arbetsrätt är inte bara viktigt för arbetsgivare utan allmänt att vara medveten om skyldigheterna och förväntningarna som finns… Continue reading

Varför du borde lära dig arbetsrätt

Utbildning i arbetsrätt – varför bör du lära dig det? Det är många typer av arbetspositioner som kräver ett kunnigt ledarskap. Men vilken kunskap och utbildning måste du ha i din nuvarande position när det kommer till olika avtal, till exempel om uppsägning och olika… Continue reading