Ny som chef

Ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef

Det kan vara svårt att välja rätt ledarskapsutbildning när du är ny som chef. Det finns många utbildningsföretag och alla kan se bra ut, på ytan. Det är först när du tittar lite närmare på t ex innehåll, upplägg och recensioner som du får en bra bild av kvaliteten på utbildningen. Grejen med att ha blivit chef är dock att du oftast inte har tid att sätta dig in i ett program i detalj. Här kommer därför några tips till dig som ska välja utbildning.

Vad vill du främst lära dig?

Ta dig en ordentlig funderare på vilka kunskaper du först och främst har behov av att fylla på kunskapsbanken med. Ledarskapsområdet är brett och innefattar en mängd olika inriktningar. Se till att den ledarskapsutbildning du väljer har det fokus som du söker. Självklart ska utbildningen vända sig till dig som är ny som chef, men även här finns olika vägval. Det finns utbildningar som t ex fokuserar på: coachning, grupputveckling, att leda chefer, att hålla medarbetarsamtal mm. Oftast har du behov av en bred utbildning när du är ny som chef. Se då till att kursen verkligen tar upp många områden; från att leda andra till grunderna i arbetsrätt.

Kontrollera vilka som är målgruppen

Varje utbildning ska ha visa några rader om vilka som är den avsedda målgruppen. Det är viktigt att du kontrollerar detta, så att de andra som går utbildningen är på ungefär samma nivå som du. Det blir mycket bättre diskussioner då. Sedan blir ju förstås inriktningen på kursen annorlunda, beroende på om målgruppen är för dig som är ny som chef eller för dig som är erfaren, vilket gör att denna punkt är mycket bra att kolla upp.

Notera vad som är helt nytt och vad som är bekant

Det är inte ovanligt att vissa delar i en utbildning är bekanta för dig. Du kanske redan har hållit ett medarbetarsamtal, eller varit del i en konflikt. Notera dessa bekanta delar i utbildningens innehåll som du känner igen, och försök tänka ut några situationer som du kan ta med dig som exempel under utbildningen. Det kommer att vara en stor hjälp för dig att utvecklas vidare inom just dessa områden. De delar som du inte känner igen och som är helt nya för dig kommer du att behöva var extra vaken på. Var beredd på att lyssna extra intensivt och tveka inte att ställa frågor om något känns vagt eller svårt att förstå.

Kursdokumentationen

Hur hanterar utbildaren kursdokumentationen? Får ni ta del av den i förväg eller får ni se den först när ni är på plats? Här gör arrangörerna lite olika, men vi brukar se till att mejla ut dokumentationen i förväg, så att du har en chans att bläddra igenom den. Det brukar vara uppskattat och blir en bra förberedelse inför utbildningen.

IRL eller online

Vill du helst gå ledarskapsutbildningen på plats i kurslokalen, eller fungerar det att vara med på distans? Ibland har du inget val. Vid sjukdomssymptom måste du stanna hemma och vara med på distans, men om du kan välja, vilket väljer du? Vad skulle ge dig allra mest? För många är en utbildning en investering i både pengar och tid, så det är klokt att ta sig en funderare på vilket alternativ som du föredrar. Ibland kan det vara bättre att skjuta på utbildningen tills du kan gå den IRL.

Tidigare kursdeltagare

Att läsa vad tidigare kursdeltagare tyckte om kursen är rena rama guldgruvan. De utbildningar som har många fina recensioner är de som är bäst. Så enkelt är det bara. Läs därför igenom vad deltagarna tyckte och titta gärna på deras titlar, om det finns angivet. Det ger en god indikation på målgruppen som har valt kursen.

Chefsutbildning för nya chefer

Chefsutbildning för nya chefer

Under en chefsutbildning för nya chefer pratas det mycket om kommunikation. Ledarskap är att kommunicera så därför är det viktigt att du har kunskap om ämnet och kan träna på att bli ännu bättre. Då du säkerligen kommer att uppleva att dina medarbetare inte lyssnar på dig ibland kan du välja att förmedla information på ett sätt som gör att de mer eller mindre inte har något val. Om du går efter den så kallade rapport-metoden, berätta vad du tänker säga, säg det och tala sedan om vad du sagt, kan ingen missa ditt budskap. För att kontrollera att det verkligen nått fram till alla kan du ställa frågor tills du är säker på att det inte finns några oklarheter.

Något som du aldrig kommer att kunna rymma från är konflikter. Under en chefsutbildning för nya chefer får du lära dig om konflikthantering och praktisk träna på att använda de verktyg du får. Du måste som chef våga konfrontera problem när de uppstår och inte smita undan. Även fast medarbetare emellan och du själv kan ha olika åsikter kommer er relation bygga på ömsesidig respekt vilket är det viktigaste som finns. Visst är det så att du också måste låta dina medarbetare lösa vissa dispyter på egen hand men som chef är det också din uppgift att kunna medla och ta beslut.

Nya chefer går ofta in i rollen med stor entusiasm och har alla möjliga planer på förändringar, kanske redan innan de börjat. Om du gått en chefsutbildning vet du att entusiasm och engagemang är positiva egenskaper som är till din fördel, dock ska du vara beredd på att genomförandet av dina planer antagligen inte blir så enkel som du förts trott. Du kommer att mötas av ett antal olika reaktioner som du måste handskas med. Det viktiga i detta läge är att respektera och inte nedvärdera dessa reaktioner du får. Låt dina medarbetare vara en del av processen så kommer de känna sig delaktiga och därmed också bli mer engagerade.

För dig som är ny som chef är en chefsutbildning eller en kurs inom ämnet en stor hjälp på väg. Ju mer du är förberedd på det som kommer att krävas av dig desto snabbare kommer du kunna ta till dig all ny information och komma igång med dina uppgifter. Nya chefer ska självklart lägga stort fokus på att lära känna arbetsplatsen och medarbetarna då dina teammedlemmars förtroende är nyckeln till lyckade resultat. Man måste dock kunna skilja på en positiv relation med sina medarbetare som chef och den relationen man antagligen skulle fått om man vore en av dessa medarbetare. Att som chef kunna ge kritik är avgörande för hela verksamhetens utveckling.

På en chefsutbildning för nya chefer kommer du få de verktyg du behöver för att kunna bli en bra chef och ledare. Resten är beroende av dina personliga egenskaper och det brinnande intresse du har inför utmaningen att bli ännu bättre. För att trivas i rollen som chef måste du vara införstådd med att ensamhet är en del av den. Knyt kontakt med andra människor i samma sits som du vilka du kan ventilera med när du har behovet.

Nya chefer ny som chef

Nya chefer

Chefsutbildning i affärsjuridik

Chefsutbildning i affärsjuridik

Ju högre upp i en organisation man arbetar, desto oftare behöver man troligen hantera juridiska frågor. Det kan handla om mer vardagliga saker som affärsavtal, offerter och anbud, men även ärenden som rör uppköp/samgåenden eller tvistefrågor med leverantörer. En chefsutbildning med fokus på affärsjuridik ger en trygg grund att stå på.

Om man är företagsekonom har man sällan en hög och djupgående juridisk kompetens, utan skaffar sig bara vissa kunskaper i affärsjuridik efterhand som man stöter på ärenden där man tvingas lära sig mer genom att läsa in sig och/eller anlita en kollega eller konsult. En chefsutbildning kan innebära en avsevärd kompetenshöjning i detta ämne och därmed minska risken för felsteg som kan bli både problematiska och kostsamma.

Och när det gäller affärsjuridik böjar det redan med själva terminologin, som man måste förstå och även kunna använda själv på ett relevant och obehindrat sätt. Kommunicerar man via e-post, kan man alltid kolla upp begreppen innan man svarar, men sitter man i möte eller telefon kan man hamna i besvärliga situationer om man inte är påläst när det gäller affärsjuridik, och juridiska detaljer kan komma upp oväntat i nästan vilken diskussion som helst inom arbetslivet. Som icke-jurist gör man därför klokt i att gå en chefsutbildning med fokus på detta viktiga ämne.

Det är viktigt att utstråla professionalism, för att bli tagen på allvar och även skapa trygghet hos motparten. Och kanske har man att göra med en motpart som har vässat sina argument, och för att vara konkurrenskraftig både som chef och som organisation kan det vara nödvändigt med kunskaper i affärsjuridik. Och på grund av de nya lagar som hela tiden tillkommer, är det viktigt att uppdatera sig på de områden som rör den egna verksamheten, och här kommer verkligen en chefsutbildning väl till pass.

Affärsjuridik nu

Affärsjuridik

Chefsutbildning – arbetsrätt för chefer

Chefsutbildning med fokus på arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt för chefer är mycket viktigt på alla större arbetsplatser. Den talar om vilka rättigheter och skyldigheter cheferna och de övriga högre tjänstemännen har. Den innehåller bland annat riktlinjer för hur kollektivavtalet ska utformas. Men den innehåller även riktlinjer för löner, arbetstider och ledighet samt rätt till ersättning för obekväm arbetstid med mera. Därför kan det vara viktigt att ha koll på vad arbetsrätten säger och hur den påverkar ens jobb och anställning. Det bör därför då ses till att det lärs ut om detta område till de som det berör. En chefsutbildning kan gås för att få kunskap inom området.

Det kan även vara bra att ha kollektivavtal på arbetsplatsen. Alla företag och verksamheter har inte det. Det kan då kännas som en osäkerhet bland personalen. Detta eftersom att det inte finns några bestämda regler för hur det praktiska runt om arbetet då ska bedrivas. Ett sådant avtal kan då underlätta för de anställda, i form av att de kan känna sig tryggare och mer säker på vilka rättigheter de har, men även för arbetsgivaren som då lättare får kontroll över vilka skyldigheter han eller hon har gentemot sin personal. Men som tidigare nämnt är även arbetsrätt för chefer mycket viktigt. Därför är det viktigt att det ses till att den chefsutbildning som gås lär ut om det området.

När man väljer utbildningar så är det alltså viktigt att se till att de lär ut om de kunskaper som är efterfrågade. Hjärtum Utbildning erbjuder kurser inom ekonomi, ledarskap och även utbildningar för chefer. Väljer man dem är man säker på att få en utbildning av hög kvalitet. Så är man intresserad av en chefsutbildning kan det vara bra att välja dem. Då ser man till att få grundläggande kunskaper inom de viktigaste områdena. Bland annat arbetsrätt för chefer.

Chefsutbildning nu

Chefsutbildning

Ledarskapskurs i arbetsrätt

Ledarskapskurs i arbetsrätt underlättar det dagliga arbetet

Det är många saker man som ledare måste ha koll på. Det mesta får man koll på om man läser en ledarskapskurs. Man bör då se till att den kursen lär ut om arbetsrätt. Det är nämligen en sak man bör ha koll på för att underlätta sitt arbete. Den talar om vilka skyldigheter respektive rättigheter man har som anställd. Den reglerar då även kollektivavtal med mera. Det är alltså en av många saker som man bör ha kännedom och kunskap om för att klara av sitt jobb. Eftersom att man som till exempel avdelningschef kan komma att ställas inför många utmaningar där det ställs höga krav på den egna kompetensen är det viktigt att man har grundläggande kunskap inom alla de områden man kan tänkas behöva.

Ofta räcker det att man kan grunderna, för att då sedan under sin karriär kunna bygga på de kunskapsgrunderna och på så sätt utvecklas mycket. De viktigaste grunderna får man genom att gå en ledarskapskurs. Där får man lära sig om bland annat arbetsrätt. Men även om mycket annat som är viktigt att kunna och ha kännedom om.

Just arbetsrätt är i Sverige väldigt viktigt. Den strävar mot att alla anställda ska behandlas rättvist och få arbeta under rättvisa förhållanden. Den gynnar även arbetsgivare då den säger vilka rättigheter denne har, samt vilka skyldigheter dennes anställda har mot honom eller henne. Just att få koll på detta är en av många anledningar till att gå en ledarskapskurs. Går man en sådan så underlättar man betydligt det dagliga arbetet. Man ger då även förutsättningar till att klara av jobbet så bra som möjligt. Ju mindre kompetent man är desto viktigare är det att gå kurser och utbildningar för att utveckla sig själv och bli bättre på det man gör.

Ledarskapskurs nu

Ledarskapskurs

 

Arbetsrätt mellan arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsrätt mellan arbetsgivare och arbetstagare

Det är många människor som inte är insatta i de lagar och regler som gäller på en arbetsplats. Att ha kunskap om arbetsrätt är inte bara viktigt för arbetsgivare utan allmänt att vara medveten om skyldigheterna och förväntningarna som finns på dig utan även rättigheterna du har vilket många företag tyvärr slarvar med. Om du är ny som chef kan det vara ett ypperligt tillfälle att fräscha upp minnet om vad det är som gäller. Ju mer information du har inom detta ämne desto rättvisare villkor kan du skapa på ditt företag och även uppmärksamma dina anställda att de kan påverka detta. Alla vill vi ju ha en bra arbetsplats och vi alla måste då också ta vårt ansvar och våga ifrågasätta hur den styrs.

Inom arbetsrätt ingår Arbetstidslagen som säger hur mycket och ofta man får arbeta under en period och hur lönen följer detta. Arbetstidens förläggning tar även den upp hur länge man får arbeta i sträck och hur mycket vila man har rätt till emellan arbetspass. Bestämmelser angående semester finns i Semesterlagen som tar upp dina rättigheter om när du får ta ut semester och hur många dagar du har rätt till. Arbetsmiljölagen, Arbetstagarens ansvar, Skyddsombud och Anställningsskydd samt Medbestämmandelagen är bara några få utvalda titlar vilka ingår i området. När du är ny som chef är detta något du verkligen ska lägga ner tid på att kunna utan och innan.

Uttrycket Arbetsrätt står alltså för den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. När du ny som chef kommunicerar med dina anställda visa då tydligt att ni kan diskutera öppet i denna fråga och att de har ditt förtroende till att vara med och skapa er gemensamma arbetsplats. Det är viktigt att alla känner att deras röst och åsikter räknas i ett större sammanhang och det kan du som chef visa dina anställda att du tar på allvar.

Arbetsrätt nu

Arbetsrätt

Varför du borde lära dig arbetsrätt?

Utbildning i arbetsrätt - varför bör du lära dig det?

Det är många typer av arbetspositioner som kräver ett kunnigt ledarskap. Men vilken kunskap och utbildning måste du ha i din nuvarande position när det kommer till olika avtal, till exempel om uppsägning och olika anställningsformer? Flera processer kommer att underlättas om du slipper hyra in en tredje part med dessa kunskaper. Området vi talar om nu är arbetsrätt.

”Sist in ,först-ut – regeln” kanske är något du känner igen. Det kanske är något du funderat mycket kring och känner är tilltalande rent logiskt. Men får du göra så? Vem måste du ta hänsyn till och varför i svårare situationer? Det är vid ekonomiska kriser, varsel och så vidare som ditt ledarskap verkligen sätts på prov. De anställda måste kunna lita på dina kunskaper och beslut. Vid en eventuell granskning av dina beslut ska du inte behöva oroa dig, utan lugnt kunna slappna av och vara trygg i att du har handlat helt enligt lagarna. Om fallet skulle vara så, då vet vi att du kan din arbetsrätt.

Även drogtester och diskriminering är något som faller inom detta tema vilket påvisar hur brett arbetsrätt är. Det är inte lätt att sätta sig in i allt detta (och mycket mer!) på egen hand och att hyra in en jurist varje gång frågor av denna typ behöver svar är inte ekonomiskt försvarbart. Däremot skulle det passa sig att gå en utbildning i arbetsrätt. Där får du chansen att utveckla ditt ledarskap inom den juridiska biten. Denna typ av kompetens är användbar i alla möjliga typer av sammanhang även om du skulle byta karriärbana helt.  Vi rekommenderar att du letar efter ett utbildningscenter som har en företagsanpassad utbildning i detta område eftersom det är så pass brett. Då är det bättre att specificera sig i sina önskemål om vad man vill lära sig.

Arbetsrätt nu

Arbetsrätt

Avtal klart – nu väntar lokala lönesamtal

Avtal klart - nu väntar lokala utvecklingssamtal

Klart med avtal och start för utvecklingssamtal. De kommunala tjänstemannafacken Vision och Akademikerförbundet SSR har gjort upp med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett nytt löneavtal. Det innebär en löneökning på 2,6 procent för140 000 kommun- och landstingsanställda. Inom de båda fackförbunden ryms många olika yrkesgrupper, allt från chefer till socialsekreterare och ingenjörer, som nu kan se fram emot att få mer pengar i plånboken. Men lönepåslaget fördelas lokalt i utvecklingssamtal. Det är ingen individgaranti, utan ett lägstaavtal för grupperna. Facken hade yrkat på 3,6 procent men nådde inte ända fram. Men de är ändå nöjda. Avtalet löper på elva månader.

Det här avtalet är minst lika bra som de övriga på arbetsmarknaden. Sedan har man haft andra frågor som lyfts fram. Utgångspunkten har varit att utveckla individens inflytande och där har man nu hittat lösningar om mer flexibilitet, exempelvis när det gäller ersättning vid föräldraledighet. En av de viktigaste frågorna för Vision och Akademikerförbundet SSR under förhandlingarna har varit att bryta de strukturella löneskillnaderna. Det handlar om de som arbetar i kvinnodominerade branscher. Men där har man inte kunnat enas med SKL.

Från arbetsgivaren är man nöjd med uppgörelsen. Man sluter ett avtal med löneökningar i nivåer med rådande riktmärke i denna avtalsrörelse, vilket vi är nöjda med uppger SKL:s förhandlingsdelegation. SKL ska tillsammans med motparterna undersöka förutsättningarna för att nå längre avtal utan centralt fastställda nivåer, heter det i pressmeddelandet. I löneavtalet har arbetsgivarnas möjligheter till lokal lönebildning genom utvecklingssamtal lyfts fram ytterligare. Det är positivt både för arbetsgivarna och deras medarbetare. Lönesättningen bör i största möjliga mån ske lokalt, baserat på verksamhetens prioriteringar och medarbetarens insats.

Utvecklingssamtal lönar sig, särskilt för kvinnor. Saco-ekonomerna Håkan Regner och Lena Granqvist har studerat 160 000 akademikers lönebildning från 2010. 74 procent har haft lönesamtal. 2002 var den siffran 60 procent. Män som haft lönesamtal hade i genomsnitt 0,6 procent högre lön 2010 än män som inte haft det. Kvinnor som haft utvecklingssamtal hade 1,9 procent högre lön än de som inte haft det. Räknat på en snittlön på 37 000 kronor tjänar kvinnor som haft utvecklingssamtal cirka 8 000 kronor mer per år än de som inte haft det.

Avtal nu

Avtal